تبلیغات
دهکده دانلود - مولکول های پلیمری
دوشنبه 16 آبان 1390

مولکول های پلیمری

   نوشته شده توسط: پژمان زاده    

گاهی شیمیدان ها پلی‌مرها را مولكولهای غول‌پیكر می‌نامند. مولكولهای غول پیكر؟ چشم انسان بزرگ نیستند.( در واقع این مولكولهای بزرگ با چشم دیده نمی‌شوند) ، اما در مقایسه با مولكولهای دیگر بسیار عظیم‌الجثه‌اند. پلی‌مرها از مولكولهای كوچكی به نام مونومر ساخته شده‌اند. گاهی برای ساختن یك مولكول پلی مر ، هزارها مولكول‌ مونومر مشارك می‌كنند. مونومرها اجزای ساختاری پلی‌مرها به شمار می‌آیند. فرآیندی كه به وسیلة‌ آن مولكولهای كوچك مونومر به یكدیگر متصل می‌شوند و مولكولهای بزرگ پلی مر را پدید می‌آورند ، پلی مر شدن نامیده می‌شوند. مثلاً ، پلی اتیلن كه در تهیة كیسه‌های پلاستیكی مصرف می‌شوند ، از به هم پیوستن مولكولهای كوچك اتیلن به دست می‌آید.

پلی مر شدن : ساختن مولكول های بزرگ از مولكولهای كوچك

گاهی شیمیدان ها پلی‌مرها را مولكولهای غول‌پیكر می‌نامند. مولكولهای غول پیكر؟ چشم انسان بزرگ نیستند.( در واقع این مولكولهای بزرگ با چشم دیده نمی‌شوند) ، اما در مقایسه با مولكولهای دیگر بسیار عظیم‌الجثه‌اند. پلی‌مرها از مولكولهای كوچكی به نام مونومر ساخته شده‌اند. گاهی برای ساختن یك مولكول پلی مر ، هزارها مولكول‌ مونومر مشارك می‌كنند. مونومرها اجزای ساختاری پلی‌مرها به شمار می‌آیند. فرآیندی كه به وسیلة‌ آن مولكولهای كوچك مونومر به یكدیگر متصل می‌شوند و مولكولهای بزرگ پلی مر را پدید می‌آورند ، پلی مر شدن نامیده می‌شوند. مثلاً ، پلی اتیلن كه در تهیة كیسه‌های پلاستیكی مصرف می‌شوند ، از به هم پیوستن مولكولهای كوچك اتیلن به دست می‌آید.

پلی‌مرهای طبیعی

صدها سال است كه انسان از پلی‌مرهای طبیعی ، مانند نشاسته و پروتئینها ، به عنوان غذا ، از سلولز به صورت چوب برای ساخت مسكن ، از پشم ، پنبه و ابریشم برای تهیة‌ لباس استفاده كرده است.

نشاسته از مونومورسی موسوم به گلوكز به وجود آمده است (گلوكز ، C6 H12 O6  ،‌ یك قند ساده است) . پنبه از جنس سلولز است كه آن نیز پلی مر گلوكز به شمار می‌آید. چوب بیشتر از سلولز تشكیل شده است.

پروتئین های پلی مرهایی اند كه از مونومرهایی موسوم به آمینو اسید ساخته شده‌اند. پشم و ابریشم دو نوع پروتئین از هزاران نوع پروتئین موجود در طبیعت به شمار می‌آیند.

همان طور كه اشاره كردیم ، موجودات زنده بدون وجود پلی مرها زنده نمی مانند. هر گیاه و هر جانوری به چندین نوع پلی مر نیاز دارد. به احتمال قورمه مهمترین پلی‌مرهای طبیعی نو كلئیك اسیدها می‌باشند كه اطلاعات ژنتیكی را همراه دارند و هر موجود زنده را از دیگر همنوعان خود حتی نیز میسازند.

پلی‌مرهای مصنوعی

همان طور كه اشاره كردیم ، پلی مرهای مصنوعی در آزمایشگاه یا صنعت به دست انسان از مونومرهای مناسب ساخته می شوند.

پلی اتیلن

پلی اتیلن ساده‌ترین و ارزانترین پلی مر مصنوعی است كه در ساخت كیسه‌های پلاستیكی ، برای بسته‌بندی میوه و سبزی روكش لباس در خشكشویی و بسیاری از موارد دیگر استفاده می‌شود.

پلی اتیلن را از مونومر اتیلن تهیه می‌كنند. این هیدروكربن سیر نشده در مقیاس گسترده از كرا كینگ مواد نفتی بدست می‌آید. مولكولهای اتیلن بر اثر فشار و گرما در مجاورت كاتالیزگر مناسب به یكدیگر متصل می‌شوند و زنجیرهایی طویل تشكیل می‌دهند  .

مولكولهای اتیلن

تعداد اتم های كربن در مولكولهای واقعی پلی اتیلن از چند صد تا چند هزار تغییر می‌كند.

پلی اتیلن كمی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم كشف شد. این ماده عایق خوب الكتریسیته است و دماهای نسبتاً كم و زیاد را به خوبی تحمل می‌كند.

امروزه با استفاده از كاتالیزگرای مختلف و شرایط تجربی متفاوت ، دو نوع پلی اتیلن تولید می‌شود :

الف ) پلی اتیلن سنگین یا پر چگالی (HDPE) دارای مولكولهای خطی فشرده مبهم است . از این نوع پلی اتیلن برای تهیه اسباب بازی ،‌بطری شیر و غیره استفاده می‌شود.

ب ) پلی اتیلن سبك یا كم چگالی (LDPE) دارای مولكولهای شاخه‌دار است . شاخه‌ها از نزدیك شدن مولكولهای پلی اتیلن با یكدیگر جلوگیری می‌كنند . در نتیجه، دمای ذوب آن كمتر از دمای ذوب پلی اتیلن پر چگالی است. اشیای ساخته شده از پلی اتیلن پر چگالی شكل خود را در آب جوش حفظ می‌كنند ، در حالی كه اثبات ساخته شده از پلی اتیلن كم چگالی در آب جوش تغییر شكل می‌دهند و چون بر اثر گرما نرم و انعطاف‌پذیر می‌شوند ، از پلی اتیلن كم چگالی برای تهیه بطری پلاستیكی ، ورقه‌های پلاستیكی ، بطری آبفشان ، عایق سیم‌های برق و بسیاری از لوازم منزل استفاده می‌شود.

پلی‌مرهای گرما نرم (ترموپلاستیك) و گرما سخت (ترموستینگ)

پلی مرها را با توجه به عكس‌العملی كه در برابر گرما از خود نشان می‌دهند ؟ پلی مرهای گرما نرم (ترموپلاستیك) و پلی‌مرهای گرما – سخت (ترموستینگ) طبقه‌بندی می‌كنند. مثلاً ، هر دو نوع پلی اتیلن ترموپلاستیك هستند ، یعنی ، بر اثر گرما نرم می‌شوند و سپس بر اثر سرد شدن ، حالت فیزیكی ابتدایی خود را باز می‌یابند. بسیاری از پلاستیك‌های متداول ترموپلاستیك‌اند. می‌توان آنها را ذوب و دوباره قالب گیری كن . این عمل بارها و بارها قابل تكرار است. بعضی از پلاستیك‌ها ترموستینگ هستند ، یعنی ، بر اثر گرما نرم نمی‌شوند ، بلكه بیش از پیش بر استحكام آنها افزوده می‌شود. مثلاً ، با كلیت و پلی مر فنول ـ فرمالدهید) یك از پلی‌مرهای ترموستینگ است.

خواص پلی‌مرها

چندین نوع پلی‌مر وجود دارد. خواص پلی مرها به پلی مر دیگر بسیار تغییر می‌كند. پیش از این اشاره كردیم كه بعضی از پلی‌مرها ترموپلاستیك اند ، یعنی ، می‌توان آنها را ذوب و دوباره قالب‌گیری كرد.

پلی‌مرهای دیگر ترموستینگ می‌باشند ، یعنی ، وقتی سفت شدند ، دوباره نمی‌توان آنها را با گرم كردن ذوب كرد.

این پلی‌مرها بر اثر گرما ، به جای نرم شدن ، تغییر رنگ می‌دهند و تجزیه می‌شوند.

پلی مرهای متبلور و پلی مرهای بی‌شكل

بعضی از پلی‌مرها متبلورند . مولكولهای این نوع پلی‌مر به طور منظم در كنار یكدیگر جای می‌گیرند و الیافی با استحكام كششی زیاد تشكیل می‌دهند. پلی مرهای دیگر بی‌شكل‌اند و مولكولهای این نوع پلی‌مر به طور تصادفی به دور یكدیگر پیچیده‌اند.

آرایش مولكولهای پلی مر : (الف) آرایش بی شكل . (ب) آرایش متبلور

پلی‌مرهای متبلور الیاف مصنوعی جالب توجهی تشكیل می‌دهند ، در حالی كه پلی‌مرهای بی‌شكل كشسانهای خوبی به شمار می‌آیند. تمام پلی‌مرهای مصنوعی برای تولید الیاف مناسب نیستند ، اما پلی‌مرهایی كه قابل تبدیل به الیاف‌اند ،‌ خواصی بهتر از الیاف طبیعی از خود نشان می‌دهند . بیش از سه چهارم الیاف و پارچه‌هایی كه امروزه از آنها استفاده می‌كنیم ، از پلی‌مرهای مصنوعی تهیه می‌شوند.

بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد كه یك پیراهن پنبه‌ای ، در طول عمر خود ، 88% بیشتر از پیراهنی كه از 65% پلی استر و 35% پنبه تهیه شده ‌باشد ، انرژی مصرف می‌كند و برای شستن و اطو كردن كرون (پلی استر) جانشینی برای پنبه و ابریشم به شمار می‌آید ، اما از بسیاری جهات بهتر از الیاف طبیعی است ، مانند پنبه كپك نمی زند ، به اطو كردن نیاز ندارد. پارچه‌های تهیه شده از داكرون با 35 تا 50% پنبه همان ویژگی‌های پنبه را نشان می‌دهد ، اما به اطو نیاز ندارند.

الیاف اكریلی مانند اورلون و آكریلان به الیاف پشمی شباهت دارند. لباس‌های تهیه شده از الیاف آكریلی دارای زیبایی و گرمی لباس‌های پشمی‌اند ،‌ اما در آب گرم چروك نمی‌شوند ، مورد حمله بید قرار نمی‌گیرد و برخلاف پشم برای بعضی از اشخاص ایجا حساسیت نمی‌كنند.

بعضی از الیاف مصنوعی آنقدر محكم هستند كه با سیم‌های فولادی قابل مقایسه‌اند. از جمله می‌توان الیاف داینی‌ ما را نام برد. این الیاف در هلند از مولكولهای بسیار بزرگ پلی اتیلن از حدود 100 مرتبه بزرگتر از مولكولهای پلی اتیلن معمولی ) ساخته شده‌اند. پارچه‌های بافته شده از این الیاف آنقدر محكم هستند كه برای تهیه جلیقه‌های ضد گلوله افراد پلیس مصرف می‌شوند. این جلیقه‌ها خیلی سبكتر و پوشیدن آنها راحت‌تر از جلیقه‌ای فلزی قدیمی است.

پلی‌مرهای طبیعی

گلوكز ، نشاسته ، سلولز و گیكوژن به دسته‌ای از تركیباتی آلی موسوم به كربوهیدرات تعلق دارند. كربوهیدراتها ضروریات زندگی ما را تأمین می‌كنند. ما نشاسته را می‌خوریم یا جانوران را با غلات (كه حاوی مقدار زیادی نشاسته هستند) تغذیه می‌كنیم و سپس گوشت و چربی آنها را به عنوان غذا مورد استفاده قرار می دهیم . از سلولز (چوب) برای خود مسكن می‌سازیم و از الیاف سلولزی مانند پنبه ، كتان ، ریون و سلولز استات برای خود لباس تهیه می‌كنیم . كربوهید راستهای در ساختار نوكلئیك اسیدها مشاركت دارند. بنابراین ، نقش مهمی در زیست سنتز پروتئین‌ها بازی می‌كنند. پروتئین‌ها گروه بزرگی از مواد طبیعی را تشكیل می‌دهند. گوشت انسان ، جانوران ، پرندگان و ماهیها همه از پروتئین ساخته شده است. مقادیر كنترلی پروتئین در برگ ، بذر ، ساقه و اندام‌های ذخیره گیاهان یافت می‌شود. پروتئین‌ها برای حفظ اندام و كاركرد درست تمام موجودات زنده ضروری می‌باشند.

نایلون‌ها و پلی استرها : بسپارهای مرحله‌‌ای

بسپار (پلیسه)‌های سنتزی به دو دسته‌ی بزرگ تقسیم می‌شوند : بسپارهای رادیكالی و بسپارهای مرحله‌ای . بسپارهای رادیكالی، مانند پلی اتیلن و سایر بسپارهای آلكن با فرایندهای زنجیری تهیه می‌شوند كه در آنها ،‌ ابتدا آغازگر پیوند دو گانه یك تك پار آهن اضافه می‌شود و یك حد واسط واكنش‌پذیر به وجود می‌آورد. با افزایش این حد واسط به دومین واحد تك پار آلكن و تكرار این فرایند و افزایش واحدهای جدید تك پار به سر در حال رشد زنجیر ، بر بلندی زنجیر بسیار افزوده می‌شود.

بسپارهای مرحله‌ای با واكنش‌های بسپارش بین دو مولكول عامل دار تهیه می‌شوند. هر پیوند جدید ، طی مرحلة مشخص تشكیل می‌شود و مستقل از سایر پیوندهای موجود در بسپار است و از واكنش‌های زنجیره‌ای جذری نیست. مرحلة كلیدی تشكیل پیوند ، معمولاً جانشین هسته دوستی آسیل بر روی یك تركیب كربونیل است.

نایلون‌ها

مشهورترین بسپارهای مرحله‌ای ، پلی‌آمیرها ،‌یا نایلون‌ها هستند كه اولین بار توسط والاس كاروترز در شركت روپان تهیه شدند. نایلون‌ها ، مانند سایر آمیدها ،‌ معمولاً ، از واكنش یك دی آمین با یك دی اسید به دست می‌آیند. نایلون‌ها در كارهای مهندس و تهیه الیاف به كار می‌روند ، تركیب از قدرت ضربه پذیری و مقاومت در برابر سایش، نایلون را به صورت یك جایگزین عالی برای ساخت بلبرینگ و چرخ دنده درآورده است . الیاف نایلونی ،‌كاربردهای گسترده‌ای دارند و در تهیة‌ لباس ، نخ لاستیك و طناب كوه‌نوردی مصرف می‌شوند.

 

 

 

پلی‌استرها

همان طور كه پلی آمیدها با واكنش بین دی اسیدها و دی آمین‌ها تولید می‌شوند ، پلی استرها نیز بسپارهای مرحله‌ای حاصل از واكنش بین دی اسیدها و دی الكل‌ها است . مفیدترین پلی استر طی واكنش جانشینی هسته دوستی آسیل بین دی مستیل ترفتالات (دی متیل 1 ، 4- بنزن دی كربو كسیلات) و اتیلن گلیكول بدست می‌آید. فرآوردة این واكنش ، با نام تجاری داكرون برای تهیة‌ الیاف پارچه  و نخ تایر ، و با نام میلار برای ساختن فیلم پلاستیكی و نوار ضبط صوت به كار برده می‌شود. استحكام فیلم پلی استر ، همسنگ فولاد است.

خصوصیت زنجیری پلی‌مرها چه موقع شناخته شد؟

در حقیقت بزرگ بودن این مولكولها حداقل در سال 1861 میلادی به وسیله شیمیدان اسكاتلندی توماس گراهام شناخته شده بود ولی حدود 60 سال بعد از آن به طور عمومی مورد پذیرش قرار گرفت كه مولكولهای پلی مر از زنجیر دراز اتمها ساخته شده‌اند.

گراهام به رفتار كند برخی از پلی‌مرها وقتی در حلالی حل شده‌اند توجه كرد و آن را به درستی به دلیل اندازه بزرگ آنها دانست. او كلمه كولوئید ، یعنی چسب مانند را ابداع كرد كه ویژگی‌های این مواد را توضیح می‌دهد. بالاخره تشخیص داده شد كه موادی مانند لاستیك ، سلولز و نشاسته نیز جزء این گروه از موادند.

كلمه كولوئید به مواد مختلفی اطلاق شد كه تعدادی از آنها مثل محلول صابون به معنایی كه امروز می‌دانیم پلی‌مر نیستند موادی از این قبیل مركب از مجتمع یا گروهی از مولكولهای كوچك هستند كه به وسیله نیروهای بین‌ مولكولی قوی به هم متصل شده‌اند ولی دارای خصوصیت زنجیر طویل كه اكنون به پلی‌مرها نسبت داده می‌شود نیستند . مجتمع بودن مولكولها به سهولت مورد قبول دانشمندان اواخر قرن نوزدهم میلادی كه وجود یك تك مولكول عظیم‌الجثه به سختی برایشان قابل تصور بود ‌،‌ قرار گرفت. حتی بعد از اینكه دانشمندان آموختند كه چگونه پلی‌مرها ساخته می‌شوند و پلی‌مرها از نظر صنعتی اهمیت پیدا كردند و توصیه به میزان زیاد افزایش یافت نظریه مجتمع بودن پا برجا ماند.

در حقیقت تا وقتی كه هرمن اشتاودینگر در اوایل سالهای 1920 متقاعد نشده بود كه پلی‌مرها دارای خصوصیت بلند زنجیری هستند چیزی اكنون به عنوان توضیحی صحیح از ساختمان پلی مرها می‌دانیم به طور وسیع پذیرفته نشده بود اشتاودینگر دانشمندی آشنا به چند رشته از علوم بود كه سنتز و خواص تعداد زیادی از پلی‌مرها را با اسلوب صحیح بررسی كرد و مصر بود كه فقط خصوصیت بلند زنجیری می‌تواند شاهدات او را توضیح دهد . شواهد او قانع كنند. بود و جایزه نوبل سال 1953 را ربود.

اتفاقی بودن جرم مولكولهای پلی‌مر

چون پلی‌مرها دارای وزن مولكولی زیاد و ساختمان زنجیری بلند منحصر به فردی هستند ، كاملاً از مواد معمولی متفاوتند شیمیدانها بیشتر موادی را كه ما همه روزه مورد استفاده قرار می‌دهیم «مواد خالص» می نامند ، منظورشان این است كه تمام مولكولهای هر یك از این مواد دقیقاً هم شكلند.

منظورمان از اندازه یك مولكول پلی‌مر چیست؟

منظورمان از «اندازه» مقدار فضایی است كه زنجیر اشغال می‌كند. تا آنجا كه می‌دانیم وقتی یك مولكول پلی‌مری به طور اتفاقی با مولكولهای هم نوع خود مخلوط شود ، یا وقتیكه در جوار مولكولهای كوچك قرار گیرد یعنی در حلالی كه دارای وزن مولكولی كم است حل شود ، به شكل مارپیچ تصادفی و نه به صورت توده به هم چسبیده در می‌آید.

تأثیر متقابل حلال پلی‌مر و اندازه پلی‌مرهای حل شده :

منظورمان از «حل كردن» یك پلی‌مر چیست؟ وقتی قطعه‌ای از مواد پلی‌مری شامل تعداد زیادی از زنجیرهای پلی‌مری را در میان انبوهی از مولكولهای كوچك كه مایع را می‌سازند قرار می‌دهیم هیچ اتفاقی نمی‌افتد ، مگر دلیلی وجود داشته باشد تا قطعات زنجیر پلی مر ترجیح بدهند كه به وسیله مولكولهای كوچك محصور شوند نه بوسیله مولكولهایی از نوع خود . هنگامی كه نیروهای بین مولكولی قوی ایجاد شود این اتفاق ممكن است رخ دهد ، بنابراین مولكولهای حلال می‌توانند بین زنجیرهای پلی مری بخزند و بالنتیجه توده پلی‌مری به زنجیرهای جدا از هم تبدیل شوند. هر كدام از آنها به شكل پیچ خورده اتفاقی درآیند و مولكولهای كوچك به درون آنها نفوذ كرده و آنها را محصور كنند. در این صورت می‌گوییم پلی مرحل شده است.

اندازه نیروهای حاصل از تأثیر متقابل پلی مر جلال همچنین بر اندازه زنجیر حل شده مؤثر است . هر چند نیروها بیشتر باشند مولكولهای حلال به داخل حلقه‌های پلی مر بیشتر نفوذ خواهد كرد و زنجیر بیشتر منبسط می‌شود تا آنها را در خود جای دهد. بنابراین وقتی پلی‌مر حل شد. اندازه‌ای كه مولكولها پیدا می‌كنند مقداری بوسیله تعداد اتمها در زنجیر  x طول پیوندها در زنجیر 1 ، و چند عامل دیگر از قبیل زاویه بین پیوندها و انسداد در چرخش ، تعیین می‌شود. به نوبت ، اندازه واقعی زنجیر مقدار نیروهای حاصل از تأثیر متقابل پلی مر و حلال را منعكس می‌كند.

این نیروها به دما نیز بستگی دارند. هر چه دما كمتر شود این نیروها نیز كم می‌شوند و بیشتر اوقات می‌توان محلول پلی مری را به قدری سرد كرد تا جائیكه نیروهای حاصل از تأثیر متقابل پلی مر و حلال از بین بروند. این دما ، دمای معینی است كه به نام و دمای فلوری ،‌یا دمای  خوانده می‌شود ، زیرا اغلب بوسیله حرف یونانی  مشخص می‌شود. چون گفتیم كه تأثیرات متقابلی بین پلی‌مر حلال لازم است تا مولكولهای عظیم الجثه حل شوند. بنابراین‌ دمای  باید نزدیك به دمایی باشد كه پلی مر در حلال باقی بماند. این یك طریقی است كه ، به وسیله‌ی آن نزدیك شدن به دمای  را تشخیص می‌دهیم.

كشش چسبندگی در پلیمرهای حل شده

كشش چسبندگی مولكولهای پلی مری چیزی است كه در زندگی روزمره می‌بینیم . هر گاه پلیمری را در حلالی حل كنیم و مقدار آن را تدریجاً افزایش دهیم خواهیم دید كه گران روانی یا ایستادگی در مقابل سیلان و یا روانی محلول مداوماً افزایش می‌یابد. حلال ابتدا ممكن است مانند آب به سهولت روان شود. وقتی مقداری پلی‌مر افزوده می‌شود ، بعد از اینكه انحلال كامل شد محلول ممكن است مانند روغن مایع خوراكی شود. با زیادتر كردن مقدار پلی‌مر محلول به صورت عسل در می‌آید و اگر مقداری بیشتر از پلی‌مر افزوده شود ، در زمانی كوتاه دیگر روان نخواهد شد.

چون با افزودن همین مقادیر از موادی با وزن مولكولی كم این مقدار افزایش در گران روانی حاصل نمی‌شود پس این رفتار باید مربوط به خاصیت «زنجیری طویل» بودن پلی‌مرها باشد. نتیجتاً مقدار تغییر گران روانی راجع به اندازه و یا شاید جرم مولكول پلی مر چیزی به ما بگوید.

گران روانی محلولهای پلی‌مری

دستگاهی كه برای اندازه‌گیری گران روانی محلول رقیق پلی‌مری به كار برده می‌شود از تمام دستگاه‌هایی كه تاكنون شرح داده‌ایم ساده‌تر و همچنین ارزانتر است. دستگاه فقط شامل لوله‌های موین شیشه‌ای كوتاه است ، كه لوله مریین یكی دود هم میلی متر قطر و چند سانتی متر طول دارد و دارای یك یا دو محفظه‌ی كروی است تا به راحتی محلول پلی مر در آن جا گیرد. در هنگام عمل محلول پلی مر را با كمك فشار هوای كم ، وارد محفظه بالایی لوله مویین می‌كنند سپس می‌گذراند تا در اثر نیروی ثقل محلول پلی مر به طرف پائین روان شود. وقتی مایع از خط نشان بالایی عبور كرد یك زمان سنج به كار انداخته می‌شود ، وقتی از خط نشان پائینی محلول پلی‌مر عبور كرد زمان سنج را متوقف می‌كنند. این مدت زمان را «زمان گذر» می‌نامند. زمانی كه لازم است تا حجم معینی از مایع از میان لوله مویین بگذرد مستقیماً با گران رانی مایع متناسب است. «زمان گذر» صد ثانیه بسیار معمول است . برای سنجش كشش چسبندگی مولكولهای پلی‌مری فقط چند اندازه‌گیری «زمان گذر» برای چندین محلول پلی مری و حلال خالص آنها كافی است.

چگونه می‌توان مولكولهای پلی‌مری را بر حسب خودشان از هم جدا ساخت

اولین و شاید آنكه بیش از همه بكار برده می‌شود روش جداسازی بر حسب اختلاف در حلالیت مولكولهایی است كه باید جدا شوند. اصول این كار را «جداسازی» گویند و به چند طریقی می‌تواند به كار برده شود كه تمام آنها برای از همه جدا كردن یا «تفكیك جزء به جزء» پلی‌مرها مناسب هستند. اصل حمل كننده ، این حقیقت است كه ، هر چه زنجیر پلی مر طویلتر شود ، در یك حلال یا یك دمای معین كمتر حل می‌شود.

روش تفكیك دیگر ، اگر تمام مواد در نظر گرفته شود ، شاید از همه معمولتر است «جذب» نامیده می‌شد. این روش جداسازی بر به وجود آمدن نیروهای قوی كه مولكولها را در سطح نگه می‌دارد ، استوار است. حالت قدیمی جداسازی به وسیله جذب مربوط به گازهاست . برای مثال ماسكهای گاز با داشتن سطحی با مساحت زیاد كه به وسیله آن مولكولهایی كه باید از هوا گرفته شوند جذب می‌شوند و اكسیژن كه باید تنفس شود از میان این سطوح می‌گذرد كار می‌كنند. روش جذب را برای مولكولهای حل شده نیز می‌توان به كار برد ولی برای «تفكیك جزء‌به جزء» پلی‌مرها بر مبنای وزن مولكولی چندان مفید نبوده‌اند چون نیروهای جذب كنند. با تغییر وزن مولكولی به مقدار زیادی تغییر نمی‌یابند.

سومین روش جداسازی تبدیل یونی است و از چند طریق به پلی‌مرها مربوط می‌شود. عمل جداسازی بستگی به تعداد بارهای الكتریكی در مولكول و خواص مربوط به آن دارد.منبع:
http://polymerworld.blogfa.com


http://viabiovit.com/online-pharmacy-without-prescription-canada.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:02 ق.ظ

Seriously loads of amazing material!
buy viagra pill where can you buy viagra online buy generic viagra online cheap is it illegal to buy viagra silagra viagra online usa what is viagra buy viagra online discount where to purchase viagra online buy sildenafil online cheap
Viagra 5 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:55 ب.ظ

You said it perfectly.
safe buy viagra online how can i buy viagra online buy levitra viagra generic sildenafil uk how to buy viagra on line rx pharmacy viagra buy viagra with no prescription where can you buy viagra online can you buy viagra at walmart how to buy generic viagra online
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 04:44 ق.ظ

Thanks a lot. Helpful information.
cialis per paypa acheter du cialis a geneve cialis y deporte when can i take another cialis safe site to buy cialis online weblink price cialis cialis professional yohimbe cialis manufacturer coupon cialis cipla best buy cialis tadalafil online
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 11:03 ب.ظ
Good dɑy! I know this is kind off offf topic Ƅut I was wonderfing if yοu knew where I couⅼd get
a captcha plugin for mү commеnt form? І'm using the sаme blog platform аs yourѕ andd
I'm having difficulty finding օne? Thanks a lοt!
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 03:27 ق.ظ

You mentioned it very well.
cialis canadian drugs cialis generika buy cialis uk no prescription generic cialis review uk wow look it cialis mexico how to buy cialis online usa viagra vs cialis enter site natural cialis cialis sicuro in linea i recommend cialis generico
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:45 ق.ظ

You have made your stand very nicely!.
safe dosage for cialis cialis daily new zealand cialis dosage amounts female cialis no prescription cialis price in bangalore preis cialis 20mg schweiz cialis 20 mg cost get cheap cialis generic cialis at walmart recommended site cialis kanada
summon masters sword dancing cheats
جمعه 4 اسفند 1396 06:38 ب.ظ
وبلاگ بسیار معروف! تم شما سفارشی ساخته شده است یا شما
آن را از جایی دانلود کنید؟ یک طراحی مثل شما با چند صد هزار تومان
من واقعا وبلاگم را می بینم. لطفا به من اطلاع دهید که در آن موضوع خود را دریافت کرده اید.
متشکرم
livejasmin credit generator reddit
جمعه 4 اسفند 1396 02:25 ق.ظ
من می دانم که این وب سایت با توجه به مقالات و موارد دیگر به کیفیت می دهد، آیا این وب سایت دیگری وجود دارد که این موارد را فراهم می کند
در کیفیت؟
Free Nintendo
جمعه 24 آذر 1396 06:00 ب.ظ
وای، این پست خوشایند است، خواهر کوچکتر من این چیزها را تحلیل می کند، بنابراین می خواهم او را بشناسم.
Steffen
جمعه 17 آذر 1396 10:44 ق.ظ
Thanks for the auspicious writeup. It in reality was
once a leisure account it. Look complex to more delivered
agreeable from you! However, how could we be in contact?
free Nintendo Switch
پنجشنبه 9 آذر 1396 11:02 ب.ظ
سلام، من مایل هستم برای این وب سایت بیشترین اشتراک را داشته باشم
به روز رسانی های اخیر، بنابراین کجا می توانم آن را انجام دهید لطفا کمک کند.
cam4 token generator mac
دوشنبه 6 آذر 1396 06:37 ب.ظ
بهترین زمان برای ساختن چند برنامه برای آینده است و وقت آن است
خوشحال باش من این نشریه را یاد می گیرم و اگر می خواهم به شما برخی از مسائل و مشاوره توجه توجه داشته باشم.
شاید شما بتوانید مقالات بعدی را به این مقاله بنویسید.
امیدوارم مسائل زیادی مشابه این را بخوانم.
std testing
شنبه 13 آبان 1396 09:06 ب.ظ
سلام دوستان، چگونه همه چیز و آنچه شما می خواهید در مورد این مقاله می گویند، به نظر من واقعا شگفت انگیز طراحی شده است
برای من.
how much do std tests cost
شنبه 13 آبان 1396 06:15 ب.ظ
مقاله بسیار خوب، دقیقا همان چیزی است که من می خواستم پیدا کنم.
best supplement medicare plans
جمعه 12 آبان 1396 07:55 ب.ظ
این پایان دادن به روز من است، اما قبل از پایان من خواندن این
پست قابل توجهی برای بهبود دانش من.
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:18 ب.ظ
چرا بینندگان هنوز از خواندن روزنامه ها لذت می برند وقتی که در این جهان تکنولوژیکی همه چیز در دسترس است؟
clash royale free gems
دوشنبه 8 آبان 1396 07:31 ب.ظ
من هر روز وب سایت ها و وب سایت های مختلفی را می بینم که مقالات یا نظرات را بخوانند، به جز این وبلاگ ویژگی های خاصی را ارائه نمی دهد
مقالات مبتنی بر
are psychics real
دوشنبه 8 آبان 1396 04:44 ق.ظ
من مطمئن نیستم دقیقا چرا اما این سایت بارگذاری فوق العاده است
آهسته برای من آیا هر کس دیگری دارای این مشکل است یا
این یک مشکل در پایان من است؟ بعدا بررسی خواهم کرد و خواهم دید
مشکل هنوز وجود دارد.
local std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 04:36 ق.ظ
وای، این چیزی است که من دنبال آن هستم، چه اطلاعاتی دارد!

اینجا را در این وبلاگ بگذارید، با تشکر از admin این سایت.
myfreecams token
شنبه 29 مهر 1396 06:03 ب.ظ
برادر من توصیه کرد که من این وبسایت را دوست دارم.
او یک بار کاملا درست بود. این ارسال واقعا روزم را ساخت.

شما نمیتوانید باور کنید که چقدر زمان برای این اطلاعات صرف شده بودم!

با تشکر!
real psychic
شنبه 15 مهر 1396 05:42 ب.ظ
با تشکر از نگارش شیوای شما. این در واقع یک حساب جادویی بود.
نگاهی به پیشرفت بیشتر از شما دلپذیر! به حر حال، چگونه می توانیم معاشرت کنیم؟
private std screening
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:13 ب.ظ
سلام وب سایت بسیار خوبی وجود دارد!! پسر.. زیبا.. شگفت انگیز..
من وب سایت خود را نشانه گذاری میکنم و علاوه بر این خوردها را میگیرم؟
من خوشحالم که به دنبال اطلاعات مفیدی در این زمینه هستیم، ما می خواهیم تکنیک های بیشتری در این زمینه بسازیم، از شما متشکریم
به اشتراک گذاری.....
cheap phone psychic reading
یکشنبه 19 شهریور 1396 02:39 ب.ظ
I think everything posted made a bunch of sense.
However, think about this, what if you composed a catchier title?

I am not saying your information is not good, but what if you added a headline to maybe grab people's attention?
I mean دهکده دانلود - مولکول های پلیمری
is a little plain. You ought to glance at
Yahoo's home page and see how they create post
titles to grab people to click. You might add a related video or a related pic or two to grab readers excited about what you've got to say.
In my opinion, it might make your blog a little bit more interesting.
cheap psychic readings
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:27 ق.ظ
عالی است برای رفتن به دیدن این سایت و خواندن نظرات
از تمام همکاران در مورد این نوشتار، در حالی که من
من نیز از داشتن آشنایی خوشم می آید
free std testing near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 04:58 ق.ظ
مقاله آموزنده، فقط آنچه که من نیاز دارم.
cheap phone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 12:35 ق.ظ
انتشارات با شکوه، بسیار آموزنده است. من تعجب می کنم که چرا دیگر کارشناسان
از این بخش این را درک نمی کنند. تو باید نوشتنت را ادامه دهی.
من مطمئن هستم، شما یک پایگاه بزرگ خوانندگان را در حال حاضر!
std testing near me
جمعه 17 شهریور 1396 01:55 ق.ظ
با شکوه، بسیار آموزنده است. من تعجب می کنم چرا دیگر
کارشناسان این بخش این را درک نمی کنند. تو باید نوشتنت را ادامه دهی.
من مطمئن هستم، شما در حال حاضر پایگاه خوانندگان بزرگ است!
chaturbate token hack cheat engine
دوشنبه 13 شهریور 1396 04:33 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into
starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very internet smart so I'm not 100% certain. Any tips or advice would
be greatly appreciated. Thanks
What do eccentric heel drops do?
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:00 ب.ظ
Your mode of explaining all in this post is truly fastidious, every one be able to easily know it, Thanks a lot.
How did the Achilles tendon get it's name?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:40 ق.ظ
Currently it sounds like Movable Type is the preferred blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you are using on your blog?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30